Informace pro pořadatele

Poplatky OSA

Poplatky Ochrannému svazu autorskému (OSA) za vystoupení kapely platí vždy pořadatel akce. Hudební produkci je povinnen nahlásit předem. Produkce pro uzavřenou společnost (svatby, narozeninové oslavy, firemní akce) jsou od poplatků OSA osvobozeny.

V případě, že Vaše akce není osvobozena od poplatků OSA, stahněte si na stránce Ke stažení seznam skladeb pro ohlášení produkce. Na této stránce také neleznete odkaz na formulář pro ohlášení hudební produkce.

Možnost využití aparatury

Kapela disponuje profesionální zvukovou aparaturou. Pořadatel může využít bezdrátový mikrofon (pro moderování, losování tomboly apod.), též je možné přehrát zvukové nosiče (pro předtančení, vystoupení hostů apod.). Požadavky a technické detaily je potřeba s námi konzultovat předem – obě strany pak budou připraveny a předejdeme tím hektickému řešení problémů na místě.

Podmínky pro vystoupení

Kapela potřebuje pro umístění aparatury podium nebo volný vyvýšený prostor o rozměrech ideálně cca 4 m x 3 m (případně nám sdělte reálné možnosti a konkrétní situaci určitě vyřešíme), správně zapojený samostatný přívod elektrické energie - 230V/16A nebo 400V/32A (zásuvka 5-ti kolíková nebo 4 kolíková).

Pro bezproblémovou a rychlou přípravu je nutné zajistit volný přístup a průjezd k místu, od kterého je možné stěhovat aparaturu na podium - ideálně parkovací místo vedle rampy / vchodu.

V případě venkovní produkce je potřeba na rovné ploše zajistit kryté podium (nebo stan s dostatečně vyvýšenou podlážkou) s pevnou střešní konstrukcí, bočními stěnami a příslušnými rozměry. V případě nesplnění těchto podmínek, zejména při nepříznivém počasí, je potřeba počítat s přerušením, v krajním případě i ukončením produkce z důvodu eliminace rizika úrazu elektrickým proudem a poškození aparatury a nástrojů.

V případě venkovní produkce také není možné aparaturu stěhovat (např. zpět do interiéru apod.). Aparatura je vždy rozmístěna a propojena dle konkrétní situace na místě - v případě přemístění by bylo potřeba vše sbalit, přemístit na nové místo, znovu propojit a zprovoznit. Taková operace je časově náročná (v řádu hodin).

Nebudou-li ze strany pořadatele zajištěny potřebné technické podmínky - zejména při venkovních produkcích - je kapela oprávněna od vystoupení ustoupit.

Cena za vystoupení

Ceny za vystoupení jsou individuální dle typu akce, doby produkce a dojezdové vzdálenosti. Kontaktujte nás, zpracujeme Vám konkrétní cenovou nabídku.

Délka produkce

Délka produkce je libovolná, dle požadavku pořadatele.

Zaslání poptávky

Pro zaslání poptávky využijte kontaktní údaje na stránce Kontakt.Související odkazy: